Chia sẻ tài khoản Host Mac IPTV Premium miễn phí, cập nhật liên tục.


Đây là những tài khoản IPTV Premium được sưu tầm trên các hội nhóm, website được chúng tôi tổng hợp và đăng tải để mọi người có thể trải nghiệm miễn phí.

Trước khi sử dụng mọi người vui lòng đọc kỹ những thông tin sau đây:

1. Đây là tài khoản được chúng tôi sưu tầm từ bên thứ ba và chia sẻ hoàn toàn miễn phí đến với mọi người.

2. Tất cả tài khoản đều được chúng tôi kiểm tra và còn hoạt động tốt vào thời điểm đăng tải. Vì đây là tài khoản chia sẻ nên mọi người phải chấp nhận rằng nó có thể ngừng hoạt động bất kỳ lúc nào, nên cứ trải nghiệm khi nó còn dùng tốt và thay đổi tài khoản khác khi nó không dùng được nữa.

3. Tài khoản IPTV Premium thường sẽ được chia sẻ ở 03 dạng : Link m3u, MAC (Stalker Portal) và Xtream Code.

4. Chúng tôi vẫn khuyến khích bạn nên mua một tài khoản IPTV chính chủ để có trải nghiệm ổn định và tốt nhất. Chúng tôi đề xuất dịch vụ Vina IPTV - click vào đây để mua dịch vụ
 

-21/03/2023-

http://marvelhd.eu:8080/c/
00:1a:79:a7:55:b1
00:1a:79:78:15:ab
00:1a:79:b1:fe:0f
00:1a:79:1c:00:92
00:1a:79:57:bb:db
00:1a:79:6d:16:85
00:1a:79:ca:00:34


http://brokentv.rip:8080/c/
00:1a:79:aa:e8:92
00:1a:79:ae:01:c5
00:1a:79:ad:10:6a
00:1a:79:ae:b0:ba
00:1a:79:a2:c0:f6
00:1a:79:a9:f0:a3
00:1a:79:ab:56:5d
00:1a:79:a3:00:02

http://tp.nxdns4.com:8080/c/
00:1A:79:39:34:E4 September 19, 2023
00:1A:79:0D:D1:33 May 23, 2023
00:1A:79:44:F4:FB April 17, 2023
00:1A:79:47:93:62 November 7, 2023
00:1A:79:2A:D3:5B January 25, 2024
00:1A:79:40:3B:9C November 6, 2023
00:1A:79:B0:9D:30 July 3, 2023
00:1A:79:40:43:DF April 1, 2023
00:1A:79:1F:1F:8E April 25, 2023
00:1A:79:A7:9E:EF March 17, 2023
00:1A:79:6A:7E:BD December 7, 2023
00:1A:79:4C:86:5C December 17, 2023
00:1A:79:47:61:C5 January 29, 2024
00:1A:79:1D:9F:48 October 8, 2023
00:1A:79:33:62:0A November 20, 2023
00:1A:79:66:28:A3 March 30, 2023
00:1A:79:39:34:E4 September 19, 2023
00:1A:79:70:2A:DC April 24, 2023
00:1A:79:B7:0D:C8 June 10, 2023
00:1A:79:53:81:88 July 5, 2023
00:1A:79:37:62:31 October 4, 2023
00:1A:79:3D:AE:A3 March 24, 2023
00:1A:79:85:D9:0C February 18, 2024
00:1A:79:31:65:37 April 3, 2023
00:1A:79:3F:8A:99 October 10, 2023
00:1A:79:52:FE:A4 August 16, 2023
00:1A:79:D6:67:36 April 8, 2023
00:1A:79:64:ED:E4 April 7, 2023
00:1A:79:41:B0:8E September 2, 2023
00:1A:79:05:01:82 June 14, 2023
00:1A:79:59:56:5E April 14, 2023
00:1A:79:65:2A:09 September 9, 2023
00:1A:79:AA:EB:BC December 16, 2023
00:1A:79:46:55:03 September 12, 2023,
00:1A:79:3A:A0:B8 November 29, 2023
00:1A:79:8E:2D:FE December 23, 2023
00:1A:79:4E:9A:12 May 22, 2023
00:1A:79:41:B0:8E September 2, 2023
00:1A:79:1C:0B:57 July 27, 2023
00:1A:79:6E:1D:FE August 24, 2023
00:1A:79:5E:CA:DD May 8, 2023
00:1A:79:52:7A:20 February 8, 2024
00:1A:79:7A:2D:07 October 26, 2023
00:1A:79:A1:A6:30 January 6, 2024
00:1A:79:4C:91:7A June 26, 2023
00:1A:79:90:B1:77 August 17, 2023
00:1A:79:B1:7D:45 April 25, 2023

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2